ПРОГРАМА 2017-18

 
КУРСИ:

Осінній семестр

Історія євреїв Східної Європи (перспектива Галичини): 19–20 століття

Викладач: Святослав Пахолків (Інститут єврейської історії, Віденський університет)

У 19 ст. традиційний життєсвіт східноєвропейських євреїв зазнав значних впливів. З одного боку це був перехід від аграрно-феодальних до товарно-грошових відносин. З іншого народи, серед яких проживали євреї, формувалися як модерні нації. Це спричиняло зміну традиційних соціальних і економічних ролей та підштовхувало значну частину єврейської спільноти до переосмислення самої себе. Виникнення після Першої світової війни нових національних держав додатково каталізувало ці процеси. Курс має за мету розглянути ці теми у прикладенні до галицьких євреїв. Дискусія відбуватиметься у формі семінарських занять на підставі запропонованої лектури.

Творчество Шмуэля Йосефа Агнона и образ Галиции в нем 

Викладачка: Зоя Копельман (Єврейський Університет в Єрусалимі)

Курс предполагает дать начальное представление об уникальном художественном мире еврейского прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе (1966), Шмуэля Йосефа Агнона (1888-1970). Уроженец Бучача, Агнон связал свою жизнь с Израилем и ивритом, однако все его творчество так или иначе затрагивает оппозицию: историческая родина (Земля Израиля, или Эрец-Исраэль) – биографическая родина (Галиция), и эта оппозиция во многом определяет темы произведений писателя и его видение мира. 

Курс познакомит слушателей с основными художественными приемами и особенностями прозы Агнона, обсудит ее связь с текстами еврейской религиозной традиции и место в литературе современного Израиля. Будет затронут вопрос о степени герметичности произведений Агнона и о методах их перевода на иностранные языки.

МОВНІ КУРСИ:

Їдиш

– для початківців
– середній рівень
Викладачка: Ася Фруман (Харків-Львів)
Їдиш – мова на основі германського діалекту зі слов’янськими та івритськими елементами, якою розмовляли євреї Східної Європи, та, зокрема, Галичини до Голокосту. Їдиш був мовою преси, приватної кореспонденції, фольклору, модерністської літератури та частиною ідеології окремих єврейських партій, таких як „Бунд”. Разом iз основами граматики та лексики студенти вивчатимуть звичаї, жарти, пiснi, прокльони євреїв Схiдної Європи. Навчання проходитиме в режимi спiлкування, гри, iмпровiзацiї. На другому роцi навчання основна увага придiлятиметься читанню та обговоренню художнiх текстiв (класика їдишської прози, поезiї, тексти пiсень).

Іврит

-для початківців
-середній рівень
Викладачка: Владислава Москалець (УКУ)

Іврит – до ХІХ століття мертва мова, вживана виключно в релігійному контексті чи в єврейському просвітництві. Єдина мова, яку вдалося повернути до життя на початку ХХ століття і якою розмовляють в сучасному Ізраїлі. Іврит може бути ключем як і до релігійних єврейських текстів, так і до провокативних творів Етгара Керета, ізраїльського кіно чи музики. Курс буде корисним як для істориків, оскільки дозволить студентам читати джерела, та і для широкого кола зацікавлених сучасною ізраїльською культурою.

Jews and Ukrainians, Part II,  1917-2017

Викладач: Йоханан Петровський-Штерн (Північно-Західний університет, Чикаго)

This course considers Ukrainian-Jewish relations—and the history and culture of the Jews in Ukrainian lands—as an inseparable part of Ukrainian history and as a dynamic phenomenon which should be placed in the broad context of Ukrainian history. Jews and Ukrainians have been two subaltern groups, two colonized minorities (with complex and incongruent relations with their colonizers) that have a set of socio-cultural similarities which allow to ponder them in a comparative framework. This is the innovative approach reconsiders and reevaluates in a new light many hot issues in the Ukrainian Jewish history. The focus will be primarily on the cultural, economic, political and artistic interaction of Jews and Ukrainians (above-all, ethnic Ukrainians) in the lands of Ukraine right after the February, 1917, Revolution in Russia and the collapse of the Russian Empire. During the interactive sessions based on an in-depth discussion of primary sources (in English translation and in the original), the participants will learn about the relations between the leaders of the Jewish national-democratic parties and the Ukrainian national-democrats in Ukrainian People’s Republic and Western Ukrainian People’s Republic. Students will discuss how korenizatsia brought Jews into Ukrainian culture and created unheard-of forms of Ukrainian-Jewish encounter and how the right-wing turn of the USSR in 1930s disrupted this process. Students will dwell on complex issues of the Holocaust and collaboration, discuss the participation of the SS, Wermacht, Hilfspolizei and other units in the destruction of East European Jews, will debate the issue of by-standers and those who provided shelter to the Jews, as well as the post-war retribution to the Holocaust perpetrators. Participants will ponder the post-war state-orchestrated antisemitic campaigns in the USSR. Special attention will be addressed to Ukrainian and Jewish dissident and human rights groups and the formation of a brand-new conceptualization of Ukraine and its ethnic minorities, Jews to begin with, among leading Ukrainian thinkers. This course may serve a fundamental basis for the understanding of the complex relations of Ukrainian with various ethnicities inhabiting Ukraine in modern times, first and foremost, the Jews.

Купці, корчмарі, люфтменші: економічна історія європейських євреїв від Середньовіччя до 20 століття.

Викладачка: Владислава Москалець (УКУ)

Єврейська економічна історія, парадоксально, була однією з найбільш нехтуваних ділянкою єврейських студій, передусім через економічні антисемітські стереотипи щодо євреїв. Втім, в останні десятиліття дослідники звернули увагу на економічну галузь єврейської історії, як на одну з найбільш перспективних, адже саме в економічній сфері євреї найчастіше перетиналися з неєвреями. Як суспільство   визначало і формувало єврейські економічні ролі? Що є спільного і відмінного між становищем євреїв у різних країнах Європи? Як формувалися економічні стереотипи про євреїв і як це впливало на їхнє політичне та соціальне становище? В який спосіб єврейські діячі намагалися сформувати свої економічні програми? Семестровий курс лекційно-семінарського типу має на меті розглянути економічне життя євреїв у Європі, починаючи з Середньовіччя. Студенти здобуватимуть навики критичної праці з  джерелами та обговорюватимуть останні дослідження в цій галузі. 

 

Націоналізм та національні рухи в Східній Європі: теорія та практика (єврейський та український контексти)

Викладачі: Ярослав Грицак (УКУ), Сємьон Ґольдін (Центр Невзліна, Єрусалим)

Метою курсу є прослідкувати як сучасні теорії націоналізму корелюють з історичним контекстом Центрально-Східної Європи і з практиками єврейських та українських національних рухів в 19-20 століттях. Єврейські та українські історичкі case-studies будуть порівнювані одне з одним і обговорені в  компаративному контексті сучасного дослідження, присвяченому теорії націоналізму в загальному і національним рухам Східної Європи зокрема

 
МОВНІ КУРСИ:

Їдиш

– для початківців
– середній рівень
Викладачка: Оксана Сікорська (УКУ)
Їдиш – мова на основі германського діалекту зі слов’янськими та івритськими елементами, якою розмовляли євреї Східної Європи, та, зокрема, Галичини до Голокосту. Їдиш був мовою преси, приватної кореспонденції, фольклору, модерністської літератури та частиною ідеології окремих єврейських партій, таких як „Бунд”. Разом iз основами граматики та лексики студенти вивчатимуть звичаї, жарти, пiснi, прокльони євреїв Схiдної Європи. Навчання проходитиме в режимi спiлкування, гри, iмпровiзацiї. На другому роцi навчання основна увага придiлятиметься читанню та обговоренню художнiх текстiв (класика їдишської прози, поезiї, тексти пiсень).

Іврит

-для початківців
Викладачка: Владислава Москалець (УКУ)

Іврит – до ХІХ століття мертва мова, вживана виключно в релігійному контексті чи в єврейському просвітництві. Єдина мова, яку вдалося повернути до життя на початку ХХ століття і якою розмовляють в сучасному Ізраїлі. Іврит може бути ключем як і до релігійних єврейських текстів, так і до провокативних творів Етгара Керета, ізраїльського кіно чи музики. Курс буде корисним як для істориків, оскільки дозволить студентам читати джерела, та і для широкого кола зацікавлених сучасною ізраїльською культурою.