НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

Програма “Єврейських Студій” УКУ розпочала серію видань, пов’язаних з єврейсько-українськими стосунками. Першою з них стала книжка літературознавця, їдишського поета, перекладача та гостьового викладача УКУ Велвла Черніна видана у видавництві УКУ . Книга змальовує присутність євреїв в українській літературі як особ­ливе явище, що має унікальні соціально-культурні межі. У про­цесі підготовки до її написання було зібрано великий фактичний матеріал, що дає змогу розглядати участь євреїв в українській літе­ратурі хронологічно, розділивши історію цього історико-культурного феномену на окремі періоди.

Велвл Чернін. Вірю, що я не пасинок. Львів: Видавництво Ук­раїн­ського католицького університету, 2016. 120 с. ISBN 978-966-2778-60-1

OBKLADYNKA_CHernin_prin

Готується до друку переклад книжки Рувина Фана «Єврейське самоврядування в західноукраїнській республіці»