ПРОГРАМА 2015-16

КУРСИ:

Осінній семестр

Сучасне ізраїльське суспільство: вступ до соціально-культурної і політичної проблематики

Викладач: Зеев (Володимир) Ханін (Міністерство абсорбції Ізраїлю, Університети Арієлю та Бар-Ілану)

Терміни курсу: 29 вересня – 8 жовтня 2015, 9 лекцій

Курс розглядатиме головні проблеми сучасного Ізраїлю у ширшому контексті глобального досвіду: іміграція та її вплив на суспільство, Ізраїль як національно-демократична держава, засоби масової інформації, армія і громадянське суспільство, етнічні і релігійні групи і їх політична мобілізація, арабська національна меншина і її статус, Ізраїль і єврейство діяспори, Ізраїль та арабо-ізраїльський конфлікт

Історія євреїв Східної Європи (перспектива Галичини): 13-18 століття

Викладач: Святослав Пахолків (Інститут єврейської історії, Віденський університет)

Терміни курсу: 12 жовтня – 30 листопада 2015

Єврейська історія Галичини є невід’ємною складовою історії України. Понад вісім століть співіснування були справді довгим і складним історичним досвідом (longue durée). Поселення євреїв у Галицько-Волинському князівстві і в Польсько-Литовській Речі Посполитій, їхня самоорганізація, культура та стосунки з неєврейським оточенням відображені в ширшому суспільному та політичному контексті. Курс відбудеться у формі семінарів-дискусій. Відправною точною для дискусій будуть тематичні тексти до кожної з сесій.

Євреї в ранньомодерному світі, 1492-1789 рр.

Викладач: Йоханан Петровський-Штерн (Північно-Західний університет, Чикаго)

Терміни курсу: 25 листопада – 25 грудня 2015

В 1492 році католицькі королі Іспанії видали декрет, який виганяв євреїв з Іберійського півострова, дозволяючи залишитися тим, хто здійснить конверсію. В 1789-1791 Французький революційний парламент прийняв євреїв, як легальних громадян, входячи в добу єврейської емансипації. Цей курс досліджує три століття радикальних змін, які призвели до росту більш толерантного політичного та релігійного ставлення щодо євреїв. Ми сконцентруємося на наступних великих питаннях: ранньомодерна ера меркантилізму, що змінили єврейську спільноту економічно та культурно; легалізації процесу повернення євреїв до міських центрів, з яких їх було вигнано в часи середньовіччя; поширення єврейського містицизму і ріст єврейських релігійних revivalist рухів; вплив французького просвітництва на модерну єврейську філософію; формування сефардської та ашкеназької єврейських ідентичностей; і революційні рухи в Голландії, Британії та Франції, що пришвидшили процес емансипації, який підсилив інтеграцію євреїв у європейське суспільство.

МОВНІ КУРСИ:

Їдиш

– для початківців
– середній рівень
Викладач: Ася Фруман (Харків-Львів)
Терміни курсу 2 жовтня – 25 грудня

Їдиш – мова на основі германського діалекту зі слов’янськими та івритськими елементами, якою розмовляли євреї Східної Європи, та, зокрема, Галичини до Голокосту. Їдиш був мовою преси, приватної кореспонденції, фольклору, модерністської літератури та частиною ідеології окремих єврейських партій, таких як „Бунд”. Разом iз основами граматики та лексики студенти вивчатимуть звичаї, жарти, пiснi, прокльони євреїв Схiдної Європи. Навчання проходитиме в режимi спiлкування, гри, iмпровiзацiї. На другому роцi навчання основна увага придiлятиметься читанню та обговоренню художнiх текстiв (класика їдишської прози, поезiї, тексти пiсень).

Іврит

-для початківців
-середній рівень
Викладач: Владислава Москалець (УКУ-Ягелонський Університет)
Терміни курсу 1 жовтня – 24 грудня

Іврит – до ХІХ століття мертва мова, вживана виключно в релігійному контексті чи в єврейському просвітництві. Єдина мова, яку вдалося повернути до життя на початку ХХ століття і якою розмовляють в сучасному Ізраїлі. Іврит може бути ключем як і до релігійних єврейських текстів, так і до провокативних творів Етгара Керета, ізраїльського кіно чи музики. Курс буде корисним як для істориків, оскільки дозволить студентам читати джерела, та і для широкого кола зацікавлених сучасною ізраїльською культурою.

«Єврейське століття» в образотворчому мистецтві: виклики і відповіді.

Викладач: Віта Сусак (Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького)

Терміни курсу: 18 лютого – 31 травня 2016

Курс зосереджений на особливостях формування модерного єврейського мистецтва у ХХ ст. Його вирізняють: входження великої кількості єврейських художників у загальносвітовий мистецький процес, спроби створення національного стилю, закладання освітніх інституцій, специфіка художньої мови та сюжетів, свідомий і підсвідомий прояви єврейської ідентичності. Особливий акцент робиться на єврейських художниках Східної Галичини і України, феномені Паризької школи, репрезентації та інтерпретації «єврейських сюжетів» у мистецтві.
Внесок єврейських художників у мистецтво ХХ ст.. є настільки потужним у порівнянні з попередніми століттями і настільки важливим у створенні сучасної єврейської ідентичності, що ознайомлення з ним є необхідним не тільки для спеціалістів з єврейських студій, але й для істориків і культурологів, що займаються минулим століттям і новітніми процесами.

 

Історія євреїв Східної Європи (перспективи Галичини): 19–20 століття

Викладач: Святослав Пахолків (Інститут єврейської історії, Віденський університет)

Терміни курсу: 1 березня – 31 травня 2016

У 19 ст. традиційний життєсвіт східноєвропейських євреїв зазнав значних впливів. З одного боку це був перехід від аграрно-феодальних до товарно-грошових відносин. З іншого народи, серед яких проживали євреї, формувалися як модерні нації. Це спричиняло зміну традиційних соціальних і економічних ролей та підштовхувало значну частину єврейської спільноти до переосмислення самої себе. Виникнення після Першої світової війни нових національних держав додатково каталізувало ці процеси. Курс має за мету розглянути ці теми у прикладенні до галицьких євреїв. Дискусія відбуватиметься у формі семінарських занять на підставі запропонованої лектури.

МОВНІ КУРСИ:

Їдиш

– для початківців
– середній рівень
Викладач: Ася Фруман (Харків-Львів)
Терміни курсу: весняний семестр

Їдиш – мова на основі германського діалекту зі слов’янськими та івритськими елементами, якою розмовляли євреї Східної Європи, та, зокрема, Галичини до Голокосту. Їдиш був мовою преси, приватної кореспонденції, фольклору, модерністської літератури та частиною ідеології окремих єврейських партій, таких як „Бунд”. Разом iз основами граматики та лексики студенти вивчатимуть звичаї, жарти, пiснi, прокльони євреїв Схiдної Європи. Навчання проходитиме в режимi спiлкування, гри, iмпровiзацiї. На другому роцi навчання основна увага придiлятиметься читанню та обговоренню художнiх текстiв (класика їдишської прози, поезiї, тексти пiсень).

Іврит

-для початківців
Викладач: Леонард Охочинський
Терміни курсу: весняний семестр

Іврит – до ХІХ століття мертва мова, вживана виключно в релігійному контексті чи в єврейському просвітництві. Єдина мова, яку вдалося повернути до життя на початку ХХ століття і якою розмовляють в сучасному Ізраїлі. Іврит може бути ключем як і до релігійних єврейських текстів, так і до провокативних творів Етгара Керета, ізраїльського кіно чи музики. Курс буде корисним як для істориків, оскільки дозволить студентам читати джерела, та і для широкого кола зацікавлених сучасною ізраїльською культурою.